ISUS JE USKRSNUO

Grob je prazan
čuvari izbezumljeni,
pečati na ulazu
polomljeni.

Kamen odvaljen
Isusa nema,
čuđenje i strah
ulicama
jeruzalema.

Tko Ga je uzeo
plače magdalena,
vjerna učenica
raskajana
žena.

U liku vrtlara
Isus joj se javi,
slomljenu od boli
prvu ju pozdravi.

…..Marijo….
….Raboni…
klikće magdalena,
njezina duša
posta utješena.