Institucionalna podrška žrtvama nasilja u KZŽ

U suradnji CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Krapinsko-zagorske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ pokrenut je projekt osnivanja SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZŽ s ciljem smanjenja rodno uvjetovanog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Specifični ciljevi projekta su osigurati direktnu psihološku i pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja te senzibilizirati građane/ke za pitanja rodno uvjetovanog nasilja.U svrhu pružanja direktne pomoći ženama žrtvama nasilja uz stalni angažman CESI, organizirat će se i tim volonterki za rad nas SOS telefonu i u Savjetovalištu. Za volonterke je organizirana sedmodnevna edukacija u okviru koje će steći temeljna znanja vezana uz rodno uvjetovano nasilje, savjetodavni rad sa žrtvama nasilja te zakonodavni okvir za borbu protiv nasilja nad ženama. Dosad su održana dva modula edukacije na temu rodno uvjetovanog nasilja te savjetodavnog rada sa ženama žrtvama nasilja. Treći modul pod nazivom Institucionalna podrška ženama žrtvama nasilja održat će se danas, 22.rujna u Zaboku (Zelena dvorana) u trajanju od 10-15 sati. Na tom modulu predavanja će održati predstavnici Obiteljskog centra KZŽ, Centra za socijalnu skrb Donja Stubica te Policijske uprave KZŽ. Cilj modula je da se sudionice edukacije upoznaju s ovlastima, postupanjima i aktivnostima institucija koja čine institucionalni okvir za zaštitu od nasilja u obitelji, a djeluju na području Krapinsko-zagorske županije.U nedjelju će biti održan i posljednji modul vezan uz praktične aspekte rada SOS telefona za žene žrtve nasilja u Hrvatskoj na kojem će gostovati Štefica Roginić, voditeljica SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja te udruga Korak iz Karlovca.Savjetovalište okuplja 12 volonterki, a SOS telefon krenut će s radom početkom listopada.