Imenovanja, premještaji i razrješenja u Zagrebačkoj nadbiskupiji – 2017. godine

2908U Zagrebačkoj nadbiskupiji, prema dekretima kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog, u mjesecima srpnju i kolovozu ove godine bilo je više imenovanja i razrješenja.

1. Banfić Darko, župnik u Župi sv. Barbare u Rudama, razriješen je službe upravitelja Župe Svetoga Duha u Noršić Selu te mu je povjerena župnička služba i u Župi sv. Leonarda u Kotarima.
2. Batarelo dr. Vice John, slijedom organizacije središnjeg Ureda NDS-a za pastoral, te uzevši u obzir njegovu zamolbu od 17. srpnja 2017. godine, s danom 1. rujna ove godine, razriješen je službe predstojnika Ureda za pastoral obitelji.
3. Bielen Czeslaw, OSPPE, razriješen je službe župnog vikara u Župi BDM Snježne u Karlovcu – Kamensko.
4. Budinšćak Ivica, ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, razriješen je službe privremenog upravitelja Župe Presvetog Srca Isusova u Rakovom Potoku.

5. Burja Alojzije, razriješen je službe župnika u Župi sv. Martina Biskupa u Karlovcu – Hrnetić te je upućen na terapiju i oporavak.
6. Čulig Josip, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Anastazije u Samoboru te je imenovan upraviteljem Župe BDM od Sedam Žalosti u Velikom Trgovišću.
7. Domšić Juraj, OSPPE, razriješen je službe župnika u Župi BDM Snježne u Karlovcu – Kamensko.
8. Dujam Marko, razriješen privremenih pastoralnih obveza u Župi sv. Martina Biskupa u Karlovcu – Hrnetić, te će od 1. rujna 2017. godine, kao umirovljeni svećenik, imati prebivalište u Svećeničkom domu sv. Josipa u Zagrebu.
9. Dukić Mario, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec.

10. Duvnjak Ljuba, profesorica, imenovana je ravnateljicom Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu.
11. Dužaić Ivan, razriješen je službe župnika u Župi BDM od Sedam Žalosti u Velikom Trgovišću te je imenovan župnikom u Župi Presvetog Srca Isusova u Rakovom Potoku.
12. Đurin Josip, svećenik Varaždinske biskupije, razriješen je službe odgojitelja u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu.
13. Faltak mr. Željko, koordinator trajne formacije svećenika, razriješen je službe pastoralnog pomoćnika za liturgijska slavlja u Akademskoj crkvi sv. Katarine u Zagrebu i imenovan privremenim upraviteljem Župe sv. Ivana Krstitelja u Zagrebu – Nova Ves.
14. Franjčić dr. Marijan, razriješen je službe ravnatelja Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu te je imenovan kanonikom Prvostolnog kaptola zagrebačkog i predstojnikom Ureda za katoličke škole i predškolske ustanove.

15. Galić Jurica, TOR, razriješen je službe privremenog upravitelja Župe sv. Mihaela Arkanđela u Zagrebu – Gračani.
16. Grbešić mr. Ivan, svećenik Sisačke biskupije, razriješen je službe duhovnika u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu, službe duhovnika za učenike Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu i službe duhovnika Ženske opće gimnazije u Zagrebu.
17. Grubišić Josip, OFM, imenovan je župnim vikarom u Župi Uzvišenja Sv. Križa u Zagrebu – Siget.
18. Hačko Danijel, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Anastazije u Samoboru.
19. Jaković Martin, OFMConv., župnik u Župi sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh, povjerena mu je župnička služba i u Župi sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik.

20. Jelušić Zdravko, SJ, razriješen je službe župnog vikara u Župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu.
21. Jesenović Antun, OFM, imenovan je župnikom u Župi Navještenja BDM u Klanjcu.
22. Jesenović Franjo, OFM, razriješen je službe župnika u Župi Navještenja BDM u Klanjcu.
23. Kaniški Mario, svećenik Varaždinske biskupije, imenovan je pastoralnim suradnikom u Župi Uznesenja BDM u Zagrebu – Stenjevec.
24. Kerečeni Vladimir, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Blaža Biskupa u Zagrebu te je imenovan upraviteljem Župe sv. Kvirina Biskupa u Zagrebu – Pantovčak.

25. Knok Matija, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reki i u Župi sv. Ivana Pavla II., pape u Jelkovcu te je upućen na studij crkvene povijesti na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.
26. Kobešćak Ivan, razriješen je službe župnika u Župi Tijela Kristova u Zagrebu – Sopot te je imenovan župnikom u Župi BDM Pomoćnice u Ivancu Bistranskom.
27. Kolar Krunoslav, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima.
28. Koren mons. Zlatko, župnik u Župi sv. Blaža Biskupa u Zagrebu, imenovan je povjerenikom za pastoral braka i obitelji.
29. Kovač mr. Marko, razriješen je službe moderatora Nadbiskupskog duhovnog stola i imenovan je biskupskim vikarom za pastoral. Ujedno će vršiti i službu povjerenika za vjernike laike.

30. Kralj Mirko, TOR, razriješen je službe župnika u Župi sv. Mihaela Arkanđela u Zagrebu – Gračani.
31. Krizmanić Martin, razriješen je službe župnog vikara u Župi Blagovijesti-Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani I. i u Župi Bogojavljanja-Sv. Tri kralja u Zagrebu – Vrbani III. te je imenovan župnim vikarom u Župi sv. Blaža Biskupa u Zagrebu.
32. Krpić mr. Josip, SDB, razriješen je službe župnog vikara u Župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun.
33. Leskovar David, SDB, imenovan je župnim vikarom u Župi BDM Pomoćnice u Zagrebu – Knežija.
34. Lukačević Davor, CPPS, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima.

35. Magić Tomislav, SJ, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi Bezgrešnog Srca Marijina u Zagrebu – Jordanovac.
36. Malekinušić Mato, svećenik Sisačke biskupije, imenovan je odgojiteljem u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu.
37. Matančić Marin, TOR, imenovan je župnikom u Župi sv. Mihaela Arkanđela u Zagrebu – Gračani.
38. Mlakar Petar, svećenik Varaždinske biskupije, imenovan je duhovnikom u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu.
39. Nestić Željko, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reki i u Župi sv. Ivana Pavla II., pape u Jelkovcu.

40. Norac Kevo Pavao, OFM, imenovan je župnim vikarom u Župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu.
41. Paponja Ivan, TOR, imenovan je župnikom u Župi sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu – Ksaver.
42. Pavić Mihael, OFMConv., razriješen je župničke službe u Župi sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik.
43. Pavletić Marko, SDB, razriješen je službe župnog vikara u Župi BDM Pomoćnice u Zagrebu – Knežija.
44. Pavlović Filip, razriješen je službe župnog vikara u Župi BDM Snježne u Karlovcu – Dubovac i u Župi sv. Martina Biskupa u Karlovcu – Hrnetić te je imenovan privremenim upraviteljem Župe sv. Martina Biskupa u Karlovcu – Hrnetić.

45. Petonjić Josip, OFMConv., imenovan župnim vikarom u Župi sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh.
46. Pintarić mons. Nedjeljko, ravnatelj Dijecezanskog muzeja i Riznice zagrebačke katedrale, razriješen je službe predstojnika Ureda za kulturna dobra, službe ravnatelja Svećeničkog odmarališta Vila Šalda u Selcu i pastoralnog suradnika u Župi sv. Ivana Krstitelja u Zagrebu, Nova Ves te je imenovan supsidijarom u Župi sv. Marka Evanđelista u Zagrebu – Gornji Grad.
47. Platužić Nikola, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec te je stavljen na raspolaganje nadbiskupu Toronta za službu župnog vikara u Župi Hrvatskih mučenika u Mississaugi (Kanada).
48. Propadalo Gordan, OFM, razriješen je službe župnog vikara u Župi Navještenja BDM u Klanjcu.
49. Radman Mario, OFM, razriješen je službe župnog vikara u Župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu.

50. Reparinac Ivica, po završetku župničke službe u Župi Hrvatskih mučenika u Mississaugi (Kanada), imenovan je župnikom u Župi Tijela Kristova u Zagrebu – Sopot.
51. Rukavina Tomislav, SJ, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu.
52. Samardžić Mate, SJ, razriješen je službe župnog vikara u Župi Bezgrešnog Srca Marijina u Zagrebu – Jordanovac.
53. Sedlar Josip, OFM, imenovan je župnim vikarom u Župi Navještenja BDM u Klanjcu.
54. Sinković Mladen, župnik u Župi sv. Ivana Krstitelja u Lugu Samoborskom, povjerena mu je i služba je upravitelja Župe Svetoga Duha u Noršić Selu.

55. Subotičanec Tomislav, razriješen je službe župnika u Župi sv. Kvirina Biskupa u Zagrebu – Pantovčak te je imenovan moderatorom Nadbiskupskog duhovnog stola.
56. Šagud Tomislav, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi Svih Svetih u Sesvetama.
57. Škrtić Mario, OSPPE, imenovan je privremenim upraviteljem Župe BDM Snježne u Karlovcu – Kamensko.
58. Terze Ivan, SDB, imenovan je župnim vikarom u Župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun.
59. Tolj Mario Jozo, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Marka Evanđelista u Zagrebu – Gornji grad i stavljen u stanje mira.

60. Tomašević Sandro, OFM, razriješen je službe župnog vikara u Župi Uzvišenja Sv. Križa u Zagrebu – Siget.
61. Varga – Ljubić Mirko, OFMCap., razriješen je službe upravitelja Župe sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu – Dubrava.
62. Vrabec Miljenko, OFMCap., imenovan je upraviteljem Župe sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu – Dubrava.
63. Vrgoč Marko, TOR, razriješen je službe župnika u Župi sv. Leonarda u Kotarima.
64. Vučak Ivan, razriješen je službe župnog vikara u Župi Svih Svetih u Sesvetama te je imenovan župnim vikarom u Župi Presvetog Trojstva u Krašiću i u Župi sv. Marije Magdalene u Oštrcu.
65. Žižek Konrad, nadbiskupijski ekonom, razriješen je službe privremenog upravitelja Župe BDM Pomoćnice u Ivancu Bistranskom i imenovan upraviteljem Vile Šalde u Selcu.

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije