HVALA

Hvala za tatu i mamu
hvala za djeda i baku,
hvala za našu obitelj
hvala za utjehu svaku.

Hvala za maloga medu
macu i maloga žuću,
hvala za vrapčiće male
što lete po dvorišnom pruću.

Hvala Ti dragi Bože
za sve hrvatske ljude,
što glasno rekoše svima
Obitelj je mama i tata,
i neka tako zauvijek bude.