Gradnja nove sportske dvorane u Hraščini – potpisan ugovor

Krapinsko – zagorski župan Željko Kolar u Hrašćini je s izvođačem radova potpisao 11,5 milijuna kuna vrijedan ugovor o gradnji nove sportske dvorane uz Područnu školu. ”Ovo je samo još jedan dokaz da Krapinsko – zagorska županija vodi brigu o svim područjima županije, da za nas ne postoje podjele, nego gledamo potrebe, objektivne mogućnosti, i prema tome se ponašamo. Rekli smo da imamo jedan dug prema svim stanovnicima općine Hrašćina da izgradimo tu sportsku dvoranu. S obzirom na to da nema EU natječaja preko kojeg bi mogli povući sredstva za izgradnju sportske dvorane, odlučili smo da ćemo krenuti u investiciju, odnosno, da ćemo sami osigurati novac iz decentraliziranih sredstava. Napravili smo jedan odličan projekt, dvorana će zadovoljiti prije svega sve potrebe škole, a i Općina će dobiti jedan sjajan prostor za svoje aktivnosti i aktivnosti udruga” – rekao je tom prilikom župan Kolar. Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki dodala je kako je Područna škola Hrašćina jedna je od rijetkih područnih škola u kojima je opravdana izgradnja sportske dvorane, upravo zato što u toj školi ima oko 67-68 učenika, a održava se nastava od prvog do osmog razreda. Ravnateljica Osnovne škole “Vladimir Nazor” iz Budinščine, kojoj pripada PŠ Hrašćina, istaknula je kako vjeruje da će nova dvorana biti jako korištena, ne samo od strane učenika, nego i od strane svih stanovnika općine Hrašćina.