GONĐA BOJAĐIU


Ni jedno rodila nije
a sva bila su njena,
to je Majka Tereza
najmoćnija svjetska žena.

Tek duhovno ih rodila
ta sluškinja Živoga Boga,
Gonđa Bojađiu iz Kalkute
ponos je naroda svoga.

Hodočastila je ulicama
siromašne Kalkute,
tražeći, ostavljene, gubave,
iznemogle ,crne, bijele, i žute.

Ljudsko društvo ih odbacilo
prava na život nisu imali,
kao psići ostavljeni
po ulicama umirali.

U liku ove krhke žene
sam Bog se skrio,
grli ih njenim rukama
i nikad ih nije napustio.

Majka Tereza – Gonđa Bojađiu
sad je u Nebu Blažena,
a siročad njena tamnoputa
imaju dom i nisu napuštena.