GODINA NOVA

Zagazila sam smjelo
u novu godinu,
a za ovu prohujalu
moram reći hvala,
mojemu Gospodinu.

Meni je bila lijepa
prepuna radosti,
a sve moje propuste
Isuse, Ti mi oprosti.

Zato si mi dao
novih, tristo šezdest
i pet dana,
da svaka pogreška
bude izbrisana.

Ušla sam s Tobom Isuse
u avanturu godine nove,
već na početku Ti predajem
sve svoje planove
sve svoje snove.