Glas Koncila objavio natječaj za najbolji neobjavljen roman

Novinsko-izdavačka kuća Glas Koncila raspisala je javni natječaj za najbolji neobjavljen roman, na hrvatskom jeziku, koji promiče kršćanske vrijednosti u univerzalnom smislu.

Zainteresirani autori mogu sudjelovati na natječaju s najviše jednim neobjavljenim romanom od najmanje 250, a najviše 500 kartica. Sudionici se obvezuju da tijekom trajanja natječaja nijedan dio romana neće objaviti u medijima ili drugoj izdavačkoj kući.

Roman sa zaporkom, ispisanom na prvoj stranici ispod naslova, treba poslati u digitalnom zapisu na CD-u te u jednom ispisanom primjerku na bijelom papiru formata A4 (i uvezanom primjerku). Rješenje zaporke, zajedno s osnovnim podacima o autoru (ime i prezime, adresa, telefon) treba biti u zasebnoj zatvorenoj omotnici, nikako na romanu.

Predajom djela na natječaj autori potvrđuju suglasnost da do dana objave rezultata natječaja neće ni jedan dio romana objaviti u medijima, ni s jednim drugim nakladnikom sklopiti ugovor o izdavanju, da njihovo djelo nije prijavljeno ni na jedan drugi natječaj te da prihvaćaju sve uvjete natječaja.

Nagradni fond iznosi 170 tisuća kuna, te pravo na objavljivanje romana samostalno, kao i na stranicama tjednika Glas Koncila.

Prva nagrada iznosi 100 tisuća kuna (bruto), u što je uključen autorski honorar za prvo objavljivanje romana u nakladi izdavačke kuće Glas Koncila. Druga nagrada je 40 tisuća kuna (bruto), u što je uključen autorski honorar za prvo objavljivanje. Treća nagrada iznosi 30 tisuća kuna (bruto), u što je uključen autorski honorar za prvo objavljivanje.

Glas Koncila će s autorima sklopiti ugovor o izdavanju djela.

Organizator zadržava pravo izabrati još neke radove koji zadovolje kriterije Prosudbenog povjerenstva i kontaktirati autore radi objavljivanja.

Ako Prosudbeno povjerenstvo zaključi da ni jedno djelo ne zadovoljava kriterije natječaja, nagrada se ne mora dodijeliti.

Roman i zaporku šaljite do 6. listopada 2009. na adresu: Glas Koncila, Kaptol 8, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za roman”. Djela prispjela na natječaj ne vraćaju se autorima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u Glasu Koncila i ostalim sredstvima javnog priopćavanja, a nagrade uručene javno na posebnoj svečanosti. (gk)