Glas iz Karmela

Gdje je Petar, tamo je Crkva

Čim se Isus pojavio na zemlji uvukao se u neke ljude strah pred njim. Prvi je strašljivac bio Herod. Kada je Isus počeo naučavati, oni koji su se bojali bili su židovski poglavari i sva ona čeljad koja je puhala u njihov rog … Zato je Isusa pod svaku cijenu trebalo ukloniti. Herod ga je htio ubiti, a židovski su ga poglavari stvarno ubili. Samo ovaj puta ubijeni nije izgubio bitku. On je uskrsnuo i živ je. On je pobijedio i sada je za vazda nepobjediv … Mržnja na Isusa prešla je i na njegovo djelo i na širenje njegovog djela. Prvi širitelj i njegovog djela bili su apostoli. Zato su oni među njegovima bili prvi na udaru. Odmah prvih dana nakon naviještanja Uskrsnuloga. Odlomak iz Djela apostolskih kojega smo čuli kao prvo misno čitanje govori upravo o tome … Najviši židovski autoritet, veliki svećenik donosi zabranu propovijedanja. Apostoli se tome ne pokoravaju; oni je krše. Slijedi najozbiljnija opomena popraćena prijetnjom: Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime?. Na zabranu velikog svećenika Petar i ostali apostoli odgovaraju sa svom odlučnošću: Treba se većma pokoravati Bogu nego ljudima! To je načelo, koje bi morala naći mjesta u svakom vjerničkom srcu. Bez ikakva izuzetka, pa bila vremena ne znam kakva i dogodilo se što mu drago. Apostoli nastavljaju djelo koje im je Isus naredio činiti kad im je rekao: Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode. I plaćaju cijenu za tu smjelost. Nijedna im cijena nije previsoka. Ni cijena života. Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrdu za Ime. I svaki su dan u Hramu i po kućama neprestance učili i navješćivali Krista, Isusa.. Potvrđuju tako riječ, koju će izreći pjesnik: Boj se onog koj’ je viko bez golema mrijeti jada. Tako je započela za Crkvu igra progona, koja će potrajati cijelu povijest: prijetnje, progoni, mučenja, ubijanja … Kako su apostoli, kako to Crkva može izdržati? Odakle hrabrost i snaga. Od vjere i nade u Uskrsnuloga … Tajnu nam otkriva sv. Ivan apostol u današnjem drugom misnom čitanju. To je stvarnost nebeskog Jeruzalema, koji je vječna budućnost svih Isusovih …O tome govori Ivan: Ja, Ivan, vidjeh i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića, i starješina. Bijaše ih mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa: ‘Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu i blagoslov!’ I ne samo nebeski anđeli! Nastavlja Ivan: I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: ‘Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, slava i vlast u vijeke vjekova!’ (2.č.). Evo odgovora na pitanje: Odakle hrabrost, i snaga, i ustrajnost! Evanđelje nam donosi izvještaj o još jednom ukazanju uskrsnuloga Isusa apostolima. Njima kao da je teško išla vjera, pa ih Isus želi utvrditi i ojačati. Isus je svoje ukazanje i svoje riječi potkrijepio čudom obilnog ribolova … Među apostolima ovaj je puta Petar u središtu. S njim Isus ima posebne nakane … Petru Isus daje posebno ovlaštenje, zapravo zadaću iz koje onda slijedi ovlaštenje … U ljubavi, Petre, Pasi jaganjce moje! – Pasi ovce moje!. To jest naučavaj i vodi sve članove Crkve. U ime samoga Isusa. Po Isusovom naređenju. Isusovim autoritetom … Što ovdje kao plaću obećava Petru? Patnju i mučeništva. To kao da je bila kruna Isusova ovlaštenja … Dok si bio mlađi sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo ne ćeš. Ivan je i protumačio ovu Isusovu riječ: A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga (ev.). Zadaća-ovlaštenje koje je Isus dao Petru ne odnosi se samo na njega, već i na njihove nasljednike. Odnosi se na Petrovu službu, koja će trajati u Crkvi dok je god bude. A Crkva treba trajati po Isusovoj riječi do konca svijeta. Isus reče: I vrata je paklena ne će nadvladati. Crkva mora kroz sve vrijeme imati svoga Petra, Petrovu službu u Crkvi … Petar današnje Crkve je papa Franjo. On ima danas Petrovu službu u Crkvi. I Petrovo ovlaštenje. I Petrov autoritet… Isusa Crkva nakon uzašašća ne može vidljivo i neposredno doživljavati. Zato Crkva upire oči u Petra naših dana i na njegovu službu i ovlaštenje … Davno je sv. Ambrozije, milanski biskup rekao: Gdje je Petar, tamo je Crkva. Uskrsnuli Isuse, hvala ti za Crkvu koju si osnovao. I za Petra kojeg si joj dao. I za Petra naših dana s kojim se s pravom ponosimo. Umnoži i našu vjeru. Utvrdi i našu nadu. Ražari i nama ljubav prema sebi.