Glas iz Karmela

Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste

Pozvani smo da slušamo, razmišljamo i molimo u zajedništvu s Isusom, da razmišljamo o Božjoj riječi, da molimo i da se raspoložimo prihvatiti Božju riječ i da padne u naše srce, da u njemu nikne, uzraste i donese rod; rod koji je za sretan i blagoslovljen život već ovdje, a onda posebno i život u nebeskom blaženstvu. Prvo je htjeti poslušati. Poslušati s poniznim raspoloženjem vjernika. Onako kako je to izrekao Psalmista kada je napisao: Da poslušam što mi to Jahve govori: Jahve obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. Zaista blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje (Ps 85, 9-1 O). Odlomak prvog današnjeg čitanja je pjesma proroka Izaije o Sluzi Jahvinu. Sluga je Jahvin zapravo Krist; upravo Krist patnik. Krist je spremno prihvatio patnje koje je Otac htio od njega za spasenje svijeta. Patnik o kojem je prorokovao prorok je spremno vjerovao, s nadom i uvjerenjem, da mu je Bog blizu: Blizu je onaj koji mi pravo daje, s uvjerenjem da će mu Bog pomoći: Gospodin Bog mi pomaže, zato se ne ću smesti (1..č.). Kršćanin je sljedbenik Kristov. Jasno je to izrekao Isus: Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom (Iv 12,26). Kršćanin je čovjek, koji je suobličen s Kristom (Cfr. Rim 8,29). Pouzdanje i nada koja je utemeljena u Kristu ne će iznevjeriti … Samo da li sam po istini sljedbenik Kristov? Da li sam zaista u nj stavio svoje pouzdanje i nadu? Ili možda očijukam i s onom drugom stranom, s krivim bogovima? Postoje krivi bogovi … Oni su zavodnici … Zapravo zavodnici su ljudi, koji proglašavaju bogovima ono što nije Bog. Oni su ljudsko djelo. Oni su onakvi kakvi su i oni koji ih napraviše … Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi, to učini (Ps).-Dome lzraelov, u Gospodina se uzdaj! (Ps 115). Ne za idolima!. .. Ne za idolima u ljudskoj spodobi. Makar to ovaj čas i godilo grješnom tijelu i ljudskom ponosu … Sluge idola su lažljivi, opaki, željni vlasti. Svršetak im je u propasti … Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih (Ant. ps.). Od toga nas ništa ne smije smesti. Ni onda kada je to spojeno s križem na ramenima … Neka je slava, hvala i čast samo pravome i živome Bogu. Drugo je misno čitanje uzeto iz poslanice sv. Jakova apostola. Apostol je konkretan i jasan. Ono što on iznosi pred nas snažan je ispit našeg kršćanstva … Kršćanin je čovjek, koji vjeruje, ali koji i živi svoju vjeru, i koji živi iz svoje vjere … Svemu kršćanskomu prethodi vjera. Vjera je temelj svemu. Zgrada ne može biti bez temelja … To je jasno rekao Isus: Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje osudit će se (Mk 16, 16). Ali sama vjera nije nikako dosta. Potrebna su i djela; i to baš djela ljubavi. Čuli smo apostola Jakova: Što koristi, braćo moja, ako tko rekne, da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje, pa im tkogod od vas rekne: ‘Hajdete u miru, grijte se i sitite’, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi (2.č.). Za sva je vremena ova apostolova riječ. I za ova naša mnogima tako teška vremena. Neka nam dođe do uha i ova Isusova riječ, što će je on izreći na dan posljednjega suda: Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljena za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni (Mt 25,34-36). Uz riječi: Dođite, blagoslovljeni Oca mojega … Isus će kazati onima s druge strane: Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me (Mt 25,41-43). Na koncu će slijediti obrazloženje presude za jedne i za druge: Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste …  Što god ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste … I neodgodivo će slijediti izvršenje presude: I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni (Mt 25,46). Temelj sve naše vjere je Isus Krist. Petar je o njemu nadahnut Duhom Svetim posvjedočio: Ti si Pomazanik – Kristi (ev). Pomazanik znači Sin Božji i Spasitelj. Kasnije će Petar napisati o Kristu, daje on kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, ne će se postidjeti (1 Pt 2,6). Isus nije samo učitelj, koji bi izgovorio svoje riječi, pa onda on i slušatelji – svaki na svoju stranu. On želi da ga njegovi učenici slijede. Tek onaj, koji ga srcem prihvati i životom slijedi, slijedi pod svaku cijenu, taj je pravi učenik. Samo je tome obećano vječno spasenje. Reče Isus: Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga: a tko izgubi svoj život poradi mene i Evanđelja, spasit će ga (ev.). Nisu bili svi Isusovi učenici raspoloženi shvatiti ga. I zato ga i nisu shvatili. To se ponavlja i u ove naše dane. Jedne zgode takvima Isus reče: Tko može shvatiti, neka shvati (Mt 19, 12). Isuse, pomogni nam, daj nam shvatiti.