Glas iz Karmela

Uskrs prvi blagdan crkve

Danas Crkva slavi na najsvečaniji način Isusovo uskrsnuće. Proslava Isusovog uskrsnuća je prvi i najveći blagdan Crkve … Taj nam blagdan iznosi pred oči činjenicu, da je na Veliki petak raspeti i umrli Isus na križu, Isus istog dana pokopan, treći dan slavno uskrsnuo. Uskrsli više ne umire. On vječno živi. On je na otajstveni način prisutan među svojima … On će sve svoje jednom uzeti k sebi u svoju vječnu slavu … Odakle znamo, odakle izvire naša vjera i nada u Uskrsnuloga? Iz naviještanja apostola, kojim su oni to svjedočili prvoj zajednici Crkve i koje se prenosi svim generacijama Crkve. Odakle su saznali apostoli za Isusovo uskrsnuće? Odakle njihovo osvjedočenje, da je raspeti i umrli Isus na križu živ? Oni su vidjeli Uskrsnuloga. Oni su s njim jeli i pili pošto uskrsnu (usp. Dj 10,41). Svjedok ljubljeni apostol Ivan piše: Što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše … , što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama (1 Iv 1. 3). Isus je poslao apostole da navještaju njega i njegovu Radosnu vijest. .. O tom Petar svjedoči: Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo (Dj 4,20). Jedno dirljivo ukazanje, iskustvo Uskrsnuloga čujemo u misnom evanđelju … Isus kao nepoznati putnik tumači učenicima na putu prema Emausu proroštva o Mesiji … Dvojici učenika bilo je to zanimljivo slušati … Sami kao da nisu znali što o svemu tome misliti … Kad je pred Emausom nepoznati Isus htio dalje, dvojica su ga nagovarala: Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku! (Lk 24,29). Oni su ga prepoznali kod lomljenja kruha (usp. Lk 24,30-31). Ne podsjeća li to lomljenje kruha na ono lomljenje na zadnjoj večeri? Tada rekoše jedan drugome: ‘Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putom govorio, dok nam je otkrivao Pisma!'( Lk 24,32). O, kad bi tako bilo i s nama! Bit će, ako ćemo imati raspoloženje, otvorenost srca kako su to imala dvojica učenika … Apostoli sve temelje na činjenici Isusovog uskrsnuća. To svjedoči Petar na dan Pedesetnice: Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada (Dj 2,24). Svjedoči to i Pavao koji piše u 1. poslanici Korinćanima: Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša (1 Kor 15, 14). Apostoli u znak svjedočenja uskrsnuća daju najveće svjedočanstvo – umiru svjedočeći to … Kad se umire, onda se ne glumi niti laže … Iz vjere u uskrsnuće Isusovo rađa se Crkva … Iz te vjere ona živi … I danas! Nezamisliva je Crkva bez Isusovog uskrsnuća … Dobro se je upitati: Što to znači – Isus je uskrsnuo? Isus je uskrsnuo – to znači: Isus je zaista umro na križu … Bez smrti nema uskrsnuća … Isusovo je mrtvo tijelo pokopano u grob … Isus je treći dan živ izišao iz groba … Uskrsnuti je Isus uskrsnućem ušao u novu, proslavljenu stvarnost… Uskrsnuti Isus više ne umire. On vječno živi … Uskrsnuti Isus je prisutan među svojima … Prisutan je dakle i među nama … Otajstveno prisutan … Svojim uskrsnućem Isus je pobijedio smrt: i svoju i našu … Uskrsnuti Isus je zalog i nada i našeg uskrsnuća. .. Zato je proslava Isusovog uskrsnuća najveći blagdan života; blagdan vječnog života na koji smo pozvani i koji nam Uskrsnuli dariva … Zaista je Isusova smrt i uskrsnuće osmišljenje našeg života, i nada našeg vječnog života u vječnom zajedništvu s njim uskrsnulim. Tako vjerujemo! Tome se nadamo! Za tim u ljubavi čeznemo! Zato je s pravom Uskrs prvi blagdan Crkve … Blagdan je to kojeg je Crkva prvog počela svetkovati … Najveći blagdan Crkve     Blagdan nad svim blagdanima. Većega naprosto nema … Temeljni blagdan Crkve   Na njemu se temelje svi ostali blagdani …  Središnji blagdan Crkve   Oko njegovog središta se svrstavaju svi ostali blagdani … Zato nas s pravom apostol Pavao uči i potiče: Ako ste suukrsnuli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim (2.č.). Uskrsnuli Isuse, da nam u takvoj vjeri i nadi tako ustrajno i vjerno živjeti sve dok nam vjera i nada ne preraste u blaženo gledanje tvoje slave u krilu Očevu. Amen. Sretan Vam Uskrs!