Glas iz Karmela

Blagdan je Sv. Obitelji … (I blagdan je sv. Stjepana p.m.).

Kada se dva misna slavlja nađu zajedno, tada ima prednost ono slavlje koje je važnije. Zato našu vjerničku pažnju u prvom redu zaokuplja Sv. Obitelj. Kad su anđeli navijestili betlehemskim pastirima: Naći ćete novorođenče povijena gdje leži u jaslama (Lk 2, 12), oni pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče (Lk 7;16). Kad su pastiri tako zapazili uz Dijete Mariju i Josipa zapazimo to i mi … Sv. Obitelj sačinjavaju Isus, Marija i Josip … Isus je središte Svete Obitelji. No Crkva želi da mi uz Isusa i zapazimo i Mariju i Josipa, jer je sam Bog htio, da oni žive s njim zajedno … Bog je došao na svijet u jednoj ljudskoj obitelji. Time je on posebno posvetio obitelj i obiteljski život. Glavno pravilo Sv. Obitelji bilo je ljubav … Onaj koji ljubi mora naučiti žrtvovati se za drugoga … Ljubav i žrtva su nerazdruživa povezani u ovoj nesavršenoj stvarnosti našega zemaljskog života. Tek u blaženoj vječnosti će postojati ljubav bez žrtve. Zato htjeti ljubav bez žrtve znači htjeti nemoguće. Ne možemo, a da se promatrajući Sv. Obitelj ne zagledamo i u naše obitelji. Iz misnih čitanja koje je Crkva izabrala za današnji blagdan kao da se to nameće samo od sebe … Svakom je članu obitelji upućena riječ. Okolnosti života današnjeg modernog vremena vrše snažan pritisak na obitelj. Taj utjecaj nije uvijek prijateljski prema vjeri i njezinim vrednotama i prema evanđeoskom ćudoređu. A nije ni od koristi samim obiteljima za njihov istinski prosperitet. Naprotiv – donosi mnogo toga teško destruktivnoga za sve članove obitelji … Iz tih se razloga obitelj mijenja, postaje nekako nesigurna i nestalna, tradicionalne evanđeoske vrednote bivaju sve više odbacivane. Zato obitelj postaje sociološki, i psihološki, i vjerski sve više ugrožena. Nije li to dobro staviti pred oči sestrama karmelićankama da pojačaju svoje molitve za naše obitelji, ta rasadišta duhovnih zvanja. U takvim uvjetima odgoj je jako otežan … To rađa tjeskobu iz koje se ne vidi jasan i siguran izlaz. To zatim naviješta nesigurnu budućnost; ako ne mnogo puta i moralno rasulo i propast. Dijagnoza bolesti naših obitelji je tu … Poznati su uzroci oboljenja obitelji. A liječenje? Tako je mučno i tako teško. Mnogo puta ljudski govoreći i bezizlazno … No Bogu je ipak sve moguće … Bilo kako mu drago, mi ipak moramo naglašavati one vrednote obitelji, koje ju sačinjavaju iznutra, koje su joj bitne u svom okolnostima … Prva temeljna funkcija obitelji je rađanje života. Kako u tom stojimo? Umiremo i nestajemo. Jedne je zgode gledajući takovo stanje našega naroda naš blagopokojni kardinal F. Kuharić rekao: ,,Teško je živjeti smrt svoga naroda.” Zatim – druga temeljna funkcija obitelji je odgoj … Kako je i on u ovim našim vremenima otežani. Koliko je teži danas nego je bio nekoć … Naglasimo – odgoj je neotuđivo pravo i sveta dužnost roditelja. Roditeljima ne može nitko oduzeti toga prava. Niti ga se oni sami mogu odreći. Te ih svete dužnosti nitko ne može osloboditi. U obitelji se nužno postavljaju odnosi … između muža i žene … , između roditelja i djece … Za te odnose postoje postoji naravni i Božji zakon. Za nas ga vjernike naučava i tumači Crkva … Kršćanska obitelj je Crkva u malom, kako je naziva II. Vatikanski crkveni sabor. Ona je škola vjere i molitve. Ona bi to trebala biti; ili se ne može zvati kršćanskom … Kad utihne obiteljska molitva, kad prestanu vjerski običaji i kad se utrnu vjerski simboli, kad nestane križa, blagoslovljene vode, slika svetaca; kad nema više molitvenika ni znaka križa na čelu … , kad svi ti neprimjetni suodgojitelji budu odstranjeni iz obitelji, tada je ona u teškom vjerskoj krizi, i dobro joj se ne piše. Tada je ona blizu moralne propasti … Gledati život u svjetlu Božje riječi. Živjeti život u svjetlu Božje riječi. Plodovi, oni dobri, tada ne će izostati – ni za ovaj život ni za vječnost. Neka ovo ne bi bio glas vapijućeg u pustinji. Teško je vapiti za pomoć kad je ono bitno već pošlo po zlu … Isuse, smiluj se i pomogni našim obiteljima. Budi u njima ti prisutan. Marijo i Josipe, molite za naše obitelji da budu Božje. Tada će nam biti ljepše i bolje i lakše. Imat ćemo tada nadu za bolju budućnost. Amen. (Vlč. M. B.)