Glas iz Karmela

Uskrsnuće pobjeda života

Ovih posljednjih dana živjeli smo časove u kojima su tmine slavile pobjedu. Po otajstvenom nacrtu Božjem nebo je prepustilo u neku ruku svu slobodu knezu ovoga svijeta i njegovim pomagačima da upotrijebe svu svoju silu, da se razdraže na onoga koji je došao na zemlju da ponese grijeh svijeta; on je na taj način postao, na trenutak, kao veliki grešnik, koji je nosio grijeh kao neku kabanicu i uzeo odgovornost pred Bogom i pred ljudima. Vidjeli smo te noći zla kako su navalila na Krista Isusa, dala se na ovu duhovnu borbu u vrtu Getsemaniju, i zgrtala protiv njega tmine, mržnju koja je nanosila njegovu djelu uništenje i smrt. I doista u Getsemaniju Krist Isus malo da nije klonuo; pavši na zemlju ničice prolio je svoj znoj pomiješan s krvlju pod udarcima mržnje. Pomagači Sotone došli su i osudili su ga na smrt; vidjeli smo ga kako umire na križu. Bilo je to čas moći tame, čas njihove prolazne pobjede. A danas prisustvujemo pobjedi Života. Božanski život sam u sebi nije bio dirnut; samo smrtni život, vremeniti život Isusov pao je pod udarcima. Njegovo tijelo i njegova duša su se odijelili, njegov je vremeniti život za trenutak nestao. Ali ovo je tijelo ostalo tijelo Sina Božjega, sve u nutrini oživljeno božanstvom Riječi, tijelo druge Osobe Presvetog Trojstva; duša je također ostala puna i pomazana ovim božanstvom. Po otajstvenom i neshvatljivom nacrtu, Bog je htio ovu patnju i tu smrt da bi nam pokazao djelo grijeha. Osobito je htio osigurati na jedan blistav način pobjedu Života, ovu kojoj mi danas prisustvujemo. Što je to taj blagdan Uskrsa? Zašto nam Crkva na usta stavlja opetovanu pjesmu Aleluja? Zato da pjevamo pobjedu života Božjega, uskrsnu pobjedu. Doista, život pobjeđuje u Isusu: on izlazi iz groba, njegova duša samo njegovo tijelo su proslavljeni. Odsada oni će uvijek biti proslavljeni jer uskrsli Krist više ne umire. On je uvijek živ u ovom pobjedničkom, blistavom životu, koji prodire njegovo tijelo na jedan vidljivi način. Kao na Taboru, on prosipa oko sebe ižaravanje svoga božanstva od kojega nikad nije bio odijeljen; ali osigurava svim porama njegova tijela pobjedu i sjaj da mu nema ravna. Sveta Terezija od Isusa promatrala je tijelo Krista Isusa raspetoga i nema riječi da izrazi svoj dojam i ono što je promatrala. Ovaj sjajan život Isusa raspetoga je također u svetoj Euharistiji, pod prilikama kruha i vina. Vanjski se sjaj ne vidi, ali to je isti taj slavni život koji je ovdje u svetohraništu. Božansko otajstvo, nedokučivo, neshvatljivo! Bog je dopustio njegovu smrt, predao je svoju utjelovljenu Riječ napadima pakla i za tu pobjedu, da bude «smrt ove smrti» (1 Kor 15, 54 –56) (6), i da odsada osigurava pobjedu Života.     Uskrs je početak Crkve i provala života utjelovljene Riječi najprije na njegovo vlastito tijelo i na sve njegovo otajstveno Tijelo. Ova setkovina Uskrsa što je danas slavimo je središnja svetkovina kršćanskog otajstva i našeg bogoslužja, jer ona slavi to širenje i to ižaravanje božanskog života sve do kraja vremena. Ta je pobjeda temelj naše vjere, jer je njime potvrdio Isus na jedan sjajan način svoje božanstvo. Ona je također temelj našega ufanja, jer taj život što buja u Kristu mora se jednako preliti u svaku od naših duša i u cijelo otajstveno Tijelo Kristovo. Ona je napokon temelj naše ljubavi, jer u obnovljenom čovječanstvu duše krštenika sjedinjene su s Kristom i među njima po vezama ljubavi koja nije drugo nego pobjednički život u Kristu Isusu. Zaustavimo se na trenutak da bismo razmatrali taj nabujali život u Kristu. Promotrimo također radost Presvete Djevice koja promatra pobjedu života Božjega u svome Kristu Isusu čije je okrvavljeno i mrtvo tijelo nosila na Kalvariji. Kakve li radosti za nju! Radost da vidi taj život u Kristu, da ga vidi kako ižaruje u svim dušama – najprije u apostolima i učenicima, u Mariji Magdaleni, radost da već predvidi pobjedu života u našim dušama. Djevica je bila pridružena muci Našega Gospodina; ona je bila ondje na Kalvariji, stajala je pod križem sjedinjujući se Isusovoj žrtvi, njegovoj podložnosti volji Božjoj. Ona će ostati uz pobjedničkog Krista kao što je bila uz Krista raspetoga. Bila je pridružena njegovu djelu; očito je da on ostaje jedini posrednik, a ipak ona sudjeluje u posredovanju svoga Krista. Mi to dobro znamo: po njoj nam dolazi Kristov život; osobito danas Djevica postaje Majkom Života. Kakve li radosti za nas da je pozdravimo: Majko Života, Naša Gospo od Života, pobjedničkog života Kristova u njegovu čovještvu i u našim dušama! Ovo je posljednji prizor što ga moramo promatrati. Apostol nam to kaže: S Kristom smo ukopani (Rim 6,4), jer smo grešnici. S našim grijehom mi smo cjelokupno čovječanstvo i grijeh svijeta, uzrokom Kristove smrti, i to je taj grijeh što je bio ukopan. Danas cjelokupna Crkva izlazi iz groba zajedno s Kristom Isusom, pobjedonosna kao on nad smrt, pobjedonosna nad grijehom, oživljena novim kvascem, a to je život Krista Uskrsloga. Prikažimo se tome ižaravanju slavnoga života Našega Gospodina. Dajmo se prožeti tim novim kvascem koji će preoblikovati naše ljudsko tijesto, našu dušu zaprljanu grijehom. Postanimo novi kvasac što je Krist, i to ne samo za naše osobno preoblikovanje; da i mi našim djelovanjem, našom molitvom, našim trpljenjem zaslužimo kao Djevica Marija biti izvor života, biti istinski kvasac prosut u tijesto, koji preobrazuje srdinu u koju je stavljen; da ovaj novi kvasac pridonese ne samo da plane uskrsna radost, nego da se ostvari uskrsno otajstvo u cijeloj Crkvi Božjoj, još osobitije u nama bliskim dušama i za koje smo odgovorni; neka on pridonese u njezinu ostvarenju u cijeloj Crkvi našega vremena, u Crkvi budućnosti. Što će uostalom biti posljednji Sud, ta pojava Kristova, njegov silazak s neba sa svojim križem i sa svima onima što će mu biti sjedinjeni, ako ne savršeno i potpuno ostvarenje uskrslog otajstva u Crkvi prema potpunoj mjeri milosrđa i milosti što ju je Bog htio prosuti na zemlju? Danas već uzdišemo prema tom potpunom ostvarenju našom molitvom. Molimo našega Gospodina neka njegov Život zablista u cijeloj Crkvi… Uzdišemo već prema toj savršenoj pobjedi, prema tome uskrsnom otajstvu koje će se u punini ostvariti na Sudnji dan.