Finska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Pirkko Mäkinen u Zagorju

Finska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Pirkko Mäkinen u ZagorjuU posjetu Krapinsko – zagorskoj županiji bila je finska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Pirkko Mäkinen. U razgovoru sa zagorskom dožupanicom Jasnom Petek i predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova u Krapinsko – zagorskoj županiji Tajanom Broz, razmijenile su informacije i stajališta o provedbi politike ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj i Finskoj. Kako je istaknula Mäkinen, na sastanku se govorilo o iskustvima žena u poduzetništvu te o ženama u sportu u Hrvatskoj i Finskoj. Istaknula je kako je institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u Finskoj neovisno tijelo zaduženo za nadzor nad provedbom Zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca, zabranu diskriminacije te promicanje ravnopravnosti spolova kroz različite inicijative i edukaciju u svim područjima. Dodala je kako je udio žena u finskoj državnoj administraciji iznad 65 posto, u finskom parlamentu je nešto više od 40 posto žena, a u Vladi je pet žena od 12 ministara.