Edukativne radionice za učenike u sklopu Remedisanusa

Krapinsko-zagorska županija zajedno sa hrvatskim i slovenskim partnerima provodi projekt Remedisanus, čiji je cilj zaštita prekograničnog područja kroz sanaciju divljih odlagališta otpada uz podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zaštiti okoliša, a kako bi se smanjili ekološki rizici i postojeće zagađenje. U sklopu projekta u planu je i provođenje radionica u osnovnim školama, sa ciljem obuke učenika o mogućnostima ponovne uporabe otpadnih materijala, odnosno sortiranju otpada. Radionice će biti održane u 20 škola na području Zagorja, a prva od njih bit će održana danas u OŠ Zlatar Bistrica.