Edukacija medicinskih dispečera u Mariji Bistrici

Od petka do nedjelje, (26.-28.05.2012) u Mariji Bistrici, u Bluesun hotelu Kaj, održana je edukacija medicinskih dispečera medicinske prijavno – dojavne jedinice. Edukacija se provodila u organizaciji Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u okviru Projekta unaprjeđenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu, a sudjelovalo je 30 sudionika iz 13 županija te Grada Zagreba. U subotu je održana i Demonstracija scenarija – Rad s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu, a proveli su ju medicinski tehničari Mario Hromadžić i Vladimir Omrčen. Edukacija je završila u nedjelju pismenom i praktičnom provjerom znanja polaznika, a po završetku edukacije svaki polaznik dobio je Hrvatski indeks prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno – dojavnu jedinicu.