Društveni dom u Zajezdi opremljen novim stolovima i stolcima

Općina Budinščina predvidjela je u okviru programa opremanja društvenih domova nabavu namještaja za društveni dom Zajezda, i to u dvije faze. Prošle godine tako je nabavljeno sedam stolova i 30 stolaca, a ista takva nabava izvršena je i ovih dana. Shodno tome, društveni dom u Zajezdi sada krasi 14 novih stolova i 60 stolica. Ukupna cijena nabave iznosila je 29.550 kuna. Načelnik Budinščine Radovan Hercigonja obišao je zaješki dom i tom prilikom istaknuo kako mu je iznimno drago što prostor više nije prazan, već je opremljen i spreman za korištenje od strane Mjesnog odbora, mladih i ostalih građana. Hercigonja je također najavio da se u sljedećoj godini planira nabava kuhinje.