Dragutin Ranogajec novi predsjednik Hrvatske obrtničke komore

Dragutin Ranogajec, predsjednik Obrtničke komore Krapinsko zagorske županije izabran je za novog predsjednika Hrvatske obrtničke komore, većinom od 42 glasa članova Skupštine HOK-a.

Prema programu koji je iznio članovima Skupštine HOK-a, Ranogajec je obećao da će u četverogodišnjem mandatu 2011.- 2015. zastupati obrtništvo, a u njegov program ulaze i pravodobna informacija, edukacija obrtnika, strukovno obrazovanje, promocija obrtništva, komorski ured, nove usluge i proizvodi, te druženje i zabava.

Inače, Dragutin Ranogajec predsjednik je Odbora za gospodarstvo u HOK-u, predsjednik Odbora za europske integracije, potpredsjednik Odbora za financije i vanjski član Saborskog odbora za razvoj i obnovu. Njegova obećanja moguće je realizirati uz dobru zajedničku suradnju njegovih suradnika sa predstavnicima lokalne samouprave, sa resornim ministarstvima te Vladom i Saborom RH. (rhzk)