Do kraja veljače zahtjevi za dječji doplatak

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pozvao je građane da obnove zahtjeve za dječji doplatak do kraja veljače kako bi to pravo mogli ostvarivati bez prekida. Svima koji zahtjev podnesu nakon propisanog roka i onima koji podnose nove zahtjeve, pravo na doplatak pripada od dana podnošenja zahtjeva, priopćio je HZMO. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak ne treba dostavljati dokaze o ostvarenom ukupnom dohotku kućanstva. Doplatak će se bez donošenja novog rješenja za tekuću godinu nastaviti isplaćivati korisnicima kod kojih nije utvrđena promjena u visini doplatka. Rješenja će dobiti korisnici kojima se visina doplatka mijenja, odnosno koji će u 2015. godini izgubiti pravo na doplatak za djecu.
Opći uvjeti za ostvarivanje prava na doplatak su da podnositelj ima tri godine neprekidnog prebivališta u Hrvatskoj, živi u zajedničkom kućanstvu s djecom i uzdržava ih, a ukupno ostvareni prihodi kućanstva u 2014. godini ne prelaze dohodovni cenzus od 1.663 kuna mjesečno po članu kućanstva. Zahtjevi se podnose HZMO-u, područnoj službi, uredu ili ispostavi prema mjestu prebivališta. Informacije vezane uz podnošenje zahtjeva mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na info telefonima Zavoda 01/45 95 011 i 01/45 950 22, kao i na web stranici www.mirovinsko.hr.

Do kraja veljače zahtjevi za dječji doplatak

Do kraja veljače korisnici doplatka za djecu trebaju obnoviti zahtjeve kako bi mogli nastaviti primati doplatak i u 2012. godini bez prekida. Uvjeti za ostvarivanje prava su da korisnik ima do dana podnošenja zahtjeva tri godine neprekidnog prebivališta u RH, treba živjeti u zajednici s djecom i uzdržavati ih, a ostvareni prihodi u 2011. godini ne smiju prelaziti dohodovni cenzus, koji je prošle godine iznosio 1.663 kn mjesečno po članu obitelji. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje napominju da se prestankom radnog odnosa dohodak ostvaren u prethodnoj godini ne uzima u izračun dohodovnog cenzusa do novog zaposlenja. Dakle, ako podnositelj zahtjeva, odnosno članovi njegova kućanstva, u vrijeme podnošenja zahtjeva više nisu u radnom odnosu, u dohodovni cenzus se ne uračunava plaća iz 2011. člana kućanstva kojem je radni odnos prestao.

Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon propisanog roka, kao i onima koji podnose nove zahtjeve, pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva. Informacije vezane uz podnošenje zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati na INFO telefonima Zavoda 0800 – 63 63 63 , 01/ 4891 – 666, kao i na web stranici Zavoda – www.mirovinsko.hr.