Đani Stpaničev – kajkavske popevke

Đani Stipaničev ovih dana postao je ponosni vlasnik vrijednog nosača zvuka nazvanog ‘Kajkavske popevke’. S obzirom da možemo reći da se Đani Stipaničev već udomaćio na festivalima kajkavske popevke u Krapini i na ZGF Krijesnica, razloga je bilo dovoljno da se objavi ovakav album. Sam Đani napravio je odabir skladbi za izdanje, a spomenut ćemo samo neke svima drage i više nego dobro znane poput Vužgi, Moja draga Katarina, Htel sem, Na Sleme, Suza za zagorske brege… Sama promocija Kajkavskih popevki bit će u petak 9. rujna 2011. u Krapini, nakon festivalske večeri Popevke za navek.  (rhzk)