Devčićev poziv na kritičko promišljanje stvarnosti s Berdjajevom

“Na povijesnim prijelazima, u epohama kriza i katastrofa, treba se ozbiljno zamisliti nad kretanjem povijesnih sudbina naroda i kultura. Kazaljka sata svjetske povijesti pokazuje presudan trenutak nadolazećeg sumraka kad je vrijeme za užgati svjetiljku i pripremiti se za noć.”, riječi su poznatog ruskog filozofa Nikolaja A. Berdjajeva, koje su ujedno i misao vodilja najnovije knjige riječkoga nadbiskupa dr. Ivana Devčića “Filozofija povijesti i kulture Nikolaja A. Berdjajeva”, objavljene u izdanju Glasa Koncila, kao 15. knjiga u biblioteci “Teološke rasprave i komentari”.

“Već trideset pet godina zaokuplja me osebujnost Berdjajevljeve ličnosti, a još više bogatstvo, proročka snaga i svježina njegove misli, kojoj kao da protok vremena ne može nauditi. Posebno su dojmljive njegova zaljubljenost u slobodu i stvaralaštvo, zaokupljenost smislom povijesti i kulture, strastvena društvena i kulturna angažiranost te neprestana briga za sudbinu čovjeka u suvremenom svijetu.

A i njegovo čitanje Dostojevskog, u kojem on vidi najvećeg ruskog metafizičara, mnoge će potaknuti da uzmu u ruke djela tog velikog pisca”, napisao je u predgovoru dr. Devčić napomenuvši da je knjiga objavljena na poticaje prijatelja i ljubitelja Berdjajevljeve filozofije te da su radovi nastali zadnjih desetak godina, izuzevši “Personalizam Nikolaja A. Berdjajeva”, koji je objavljen 1982. godine, ali je stavljen na prvo mjesto u knjizi jer tematski sadrži i povezuje sve ostale.


Teme knjige, raspoređene u deset izlaganja na više od 380 stranica, kruže oko Berdjajevljeva shvaćanja povijesti, kulture i F. M. Dostojevskog, velikog ruskog književnika, koji je imao odlučujući utjecaj na Berdjajeva. Kod obrade tih tema autor teži za što cjelovitijim prikazom Berdjajevljeve misli, koja je razasuta na nesustavan način u raznim njegovim djelima. Tek nakon što je na taj način Berdjajev sam došao do riječi, a čitatelju omogućeno susresti se s njegovom izvornom mišlju, slijede u zaključnom dijelu tekstova Devčićeve primjedbe i ocjene, poduprte katkada i mišljenjima drugih Berdjajevljevih tumača.

“Valja istaknuti da u Devčićevoj knjizi, kako izborom tema tako i načinom njihove obrade, izranja Berdjajev kao originalan i angažiran mislitelj koji se odupire struji i protivi trendu, kritički promišlja stvarnost, 'duboko proživljava modernu krizu kulture' i čovjeka, ostajući uvijek svoj, spreman o mnogim aktualnim, ali i vječnim pitanjima jasno iznijeti svoj sud različit od prevladavajućeg, i toga se ne boji. Autor nam pokazuje kako je Berdjajev svojim shvaćanjem povijesti, demokracije, kulture, vremena itekako aktualan”, ističe između ostaloga u recenziji prof. dr. Iris Tićac.


Recenzent doc. dr. Borislav Dadić primjećuje da knjiga “spada među rijetke knjige te problematike na hrvatskom jeziku” te kao takva “predstavlja izvorno znanstveno filozofsko djelo koje krasi jasnoća izričaja, sintetičnost izloženih teza i izražajna znanstvena objektivnost”.


Knjiga je obogaćena i sažecima članaka na njemačko, talijanskom i engleskom jeziku te kazalom pojmova i kazalom imena.
(gk)