Dario Prugovečki prvak Hrvatske, Matija Bingula treći 1