Dan otvorenih vrata centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u subotu, 29. veljače od 9 do 12 sati, u organizaciji medicinskih sestara instrumentarki, a povodom Međunarodnog dana operacijskih sestara organizira Dan otvorenih vrata centralnog operacijskog bloka. Dan otvorenih vrata namijenjen je prije svega djelatnicima Opće bolnice, potencijalnim instrumentarkama i instrumentarima, učenicima osmih razreda osnovnih škola kao i srednjih medicinskih škola, studentima visokih zdravstvenih učilišta, ali i svim zainteresiranim koji se žele pobliže upoznati s radom centralnog operacijskog bloka i svim aktivnostima koje se na njemu provode, a koje su u domeni operacijskih sestara. Kako je operacijski odjel zatvoren odjel, u njega se može ući samo pod kontroliranim uvjetima. Simulacija operacijske sale složit će se u pretprostoru, a ukoliko će postojati zainteresiranost da se vidi autentična operacijska sala, pojedinačno će biti i to omogućeno. Isto tako, zainteresirani će moći vidjeti dio instrumentarija i opreme koji se koristi u svakodnevnom radu, te video materijal snimljen u operacijskom bloku.