ČUDESNE BOJE JESENI


Šuma u haljini duginih boja
kao da se sprema na daleki put,
a lišće žuto, crveno pa smeđe
već je prekrilo i šumski put.

Kestenjast kesten iskoči iz ljuske
pa zbunjen osta na planinskoj stazi,
tiho zaroni u šareno lišće
pred gojzericom mojom
da ga ne pogazi.

Fijuče bura na mojoj planini
šuma je prepuna čudesnih boja,
uskoro će dobiti snježnu haljinu
čarobno,blještavu…posebnog kroja.