Crkveni nauk ne treba svoditi na ideologiju ili apstraktnu teoriju

Crkveni nauk ne treba svoditi na ideologiju ili apstraktnu teoriju, poručio je Sveti Otac obraćajući se sudionicima plenarne skupštine Zbora za nauk vjere, koje je u petak 31. siječnja primio u audijenciju. Papa je kazao da mjerila vjere trebaju prevladavati u riječima i praksi Crkve. Kad vjera sjaji u svojoj jednostavnosti, tada se i Božji život u crkvenom životu očituje sa svom svojom privlačnošću. Stoga se, kako je upozorio, valja oduprijeti napasti da se u ideološkom smislu shvaća nauk ili da ga se svede na skup apstraktnih i kristaliziranih teorija. “Uistinu, nauk ima jedinu svrhu da služi životu Božjega naroda i kani osigurati čvrst temelj našoj vjeri. Velika je, naime, napast da prisvojimo darove spasenja koji dolaze od Boga, da ih uskladimo – možda i u dobroj nakani – sa svjetovnim duhom i svjetovnim vidicima. Ta se napast neprestano nameće”, rekao je papa Franjo. Zahvaljujući Zboru na rješavanju “težih zlodjela”, posebice slučajeva spolnoga zlostavljanja maloljetnika, Papa je potaknuo djelatnike da misle na dobro djece i mladih, “koje u kršćanskoj zajednici uvijek treba štititi i poduprijeti njihov ljudski i duhovni rast”. U tom se smislu, kazao je Sveti Otac, proučava mogućnost da se sa Zborom poveže Povjerenstvo za zaštitu djece, koje je ustanovio papa Franjo i za koje želi da bude primjer svima koji kane promicati dobro djece. Govoreći o zahtjevnoj zadaći Zbora za nauk vjere – čuvanju cjelovitosti vjere – Papa je rekao da ga valja izvršavati u suradnji s lokalnim pastirima i s doktrinarnim Povjerenstvima biskupskih konferencija, čuvajući pravo cijeloga Božjega naroda da primi cjeloviti i čisti polog vjere. “Vaš posao vodi računa o zahtjevima poticajnog, smjernog i strpljivoga dijaloga s autorima. Ako istina podrazumijeva vjernost, onda vjernost uvijek raste u ljubavi i bratskoj pomoći za onoga koji je pozvan dozrijevati i bistriti vlastita uvjerenja”, rekao je Sveti Otac i podsjetio je da smo u Crkvi svi pozvani gajiti i promicati zajedništvo, svatko u odgovornosti koju mu je Gospodin namijenio. Papa je na kraju djelatnicima Zbora poželio da mogu uvijek čuvati duboki osjećaj radosti; radosti vjere, koja u Gospodinu Isusu ima svoj neiscrpni izvor. (radio vatikan / ika / gk)