Čišćenje snijega zadalo probleme

Čišćenje snijega zadalo problemeNa sastanku s krapinsko – zagorskim županom Željkom Kolarom, održanom u Energetskom centru Bračak, čelnici zagorskih gradova i općina su razgovarali i o problemu zimske službe. Naime, jedinice lokalne samouprave s područja KZŽ nemaju uspostavljene vlastite zimske službe, već se čišćenje snijega i posipavanje prometnica obavlja temeljem ugovora s pravnim osobama. Ovogodišnji obilni snježni nanosi stvarali su mnogo problema zimskim službama u održavanju prohodnosti prometnica te sigurnom i nesmetanom odvijanju prometa. Većina županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta je, unatoč prolasku ralica i strojeva, nakon kratkog vremena, zbog jakog vjetra, ponovno izgledalo kao da nisu očišćene. No, unatoč tome, zimske službe diljem županije neumorno su čistile ceste, kako bi se spriječili snježni zapusi, koji su u višim predjelima prelazili visinu i preko dva metra. Kako je istaknuto na sastanku, prema prikupljenim podacima, JLS u svojim proračunima za 2018. godinu za troškove zimske službe imaju osigurana sredstva u iznosu od 5.600.000 kuna, no do 2. ožujka već je utrošeno oko 6.104.000 kuna. JLS su iskazale potrebe za dodatnim sredstvima za rad zimskih službi za 2018. godinu u iznosu od oko 5.050.000, što predstavlja gotovo dupli iznos od planiranih sredstava. Na području KZŽ Županijska uprava za ceste KZŽ zadužena je za organizaciju Zimske službe na županijskim i lokalnim cestama, a JLS organiziraju zimsku službu na svom području za nerazvrstane ceste. U periodu od 26. do 27. veljače zbog velikih zapuha bile su zatvorene sljedeće ceste: Ž2257 – Gorjani, Ž2127 – Veternica, Ž2129 – Martinščina, Ž2126 – Gregurovec, Ž2128 – Petrova Gora, L22020 – Gornja Selnica, L22067 – Loborčeci. Na navedenim su područjima pojedini zaseoci bili odsječeni jer se nisu mogli probiti putevi, iako je ŽUC dodatno angažirao ljudske resurse i sljedeću mehanizaciju: dva stroja za probijanje zapuha na području Zlatar Bistrice, Lobora, Mihovljana i Novog Golubovca, jedan utovarivač za probijanje zapuha na području općine Radoboj i jednu snježnu frezu za širenje prometnice od velikih količina snijega. ŽUC je dodatno pomogao JLS dostavom i posipanjem 42 tone natrijevog klorida i 50 kubnih metara posipnog materijala od kamene sitneži. Izvedbenim programom zimske službe za sezonu 2017./2018., za razdoblje od 15. studenoga 2017. do 31. ožujka 2018., odnosno, za razdoblje od 137 kalendarskih dana, ŽUC ima predviđena novčana sredstva u iznosu od 5.696.173 kune s PDV-om, a zaključno s 28. veljače, utrošeno je za radove Zimske službe 6.671.254 kune s PDV-om, te će sukladno navedenom biti potrebno osigurati dodatna sredstva. Dodatni troškovi zimske službe JLS-a i ŽUC-a iznose oko šest milijuna kuna, te će bez dodatne pomoći biti teško biti teško podmiriti nastale i buduće troškove rada zimske službe u 2018. godini, a osim toga, postat će upitno održavanje cesta, koje će zasigurno imati i posljedice od nastalih elementarnih nepogoda, poput udarnih rupa, odrona, klizišta, šteta od bujica uslijed topljenja snijega i slično. Župan Željko Kolar stoga je također uputio zahtjev Vladi RH, odnosno, Ministarstvu financija, Ministarstvu regionalnog razvoja, te Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za pomoć jedinicama lokalne samouprave u rješavanju ovog problema.