Natječaj za Recital 19. Josip Ozimec

RADIO MARIJA BISTRICA objavljuje N A T J E Č A J za 19.  recital “Josip Ozimec” – Marija Bistrica 2017. Sudjelovati mogu autori s najviše po pet do sada neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardnom jeziku ili čakavskom narječju. Radovi moraju biti prepisani strojem u pet istovjetnih primjeraka i označeni istom šifrom. Uz pjesme […]