Brošure “Hodočasnički turizam” na dar

Novinarima koji će pratiti posjet pape Benedikta XVI. Hrvatskoj u Press centru biti će podijeljeno preko 1000 primjeraka, jedinstvene i prve u Hrvatskoj, brošure Hodočasnički turizam. Hodočasnički turizam dočarava duhovnost koju brojni katolici iz cijelog svijeta pronalaze u najvećem hrvatskom marijanskom svetištu Mariji Bistrici i na jedinstven način progovara o ljepoti i iznimnoj povijesnoj i kulturnoj vrijednosti drugih zagorskih marijanskih crkava, Majke Božje Gorske u Loboru, Majke Božje Snježne u Belcu, Majke Božje Jeruzalemske na Trškom vrhu i na Vinagori. Brošura Hodočasnički turizam biti će dostupna i drugim sudionicima papinskog pohoda Hrvatskoj u Turističkom informativnom centru na Trg bana Jelačića u Zagrebu.