Božje se zakonodavstvo temelji na zapovijedi ‘ljubi bližnjega svoga

Osvrćući se na nedjeljna liturgijska biblijska čitanja, papa Benedikt XVI. je mnoštvu vjernika okupljenom na molitvu Anđeoskog pozdravljenja na Trgu Svetog Petra u Vatikanu dao do znanja da ćemo, ako vršimo temeljnu Božju zapovijed “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe”, biti u stanju ostvariti novi oblik svog postojanja, koje je određeno za vječnost. U taj novi stil života spada i ljubav prema neprijateljima.

“Vršiti volju Božju znači sudjelovati u njegovu životu, vjerno ga slijediti na njegovu životnom putu. Na Božje očinstvo moramo odgovoriti ponašanjem sinova Božjih kako bi Bog bio slavljen i hvaljen dobrim ljudskim ponašanjem”, rekao je Papa citirajući sv. Ciprijana.

Sveti Otac je u nagovoru kazao da naša savršenost ovisi o konkretnom vršenju volje Božje, čije se društveno zakonodavstvo temelji na zapovijedi “ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe”. Tko uspijeva vršiti volju Božju ostvaruje novi oblik svog postojanja animiranog ljubavlju i određenog za vječnost.

“Ljubav je velika stvar. Njome sve teške stvari postaju lagane. Ona podnosi tiho sve teške stvari. Ljubav teži prema visinama. Nju ne može zaustaviti nikoja zemaljska stvar. Ljubav se rađa od Boga i samo u Bogu može naći smirenost”, objasnio je Benedikt XVI. i primijetio da ako smo svjesni da smo hram Božji i da se u nama nalazi Božji Duh, naš će život biti duboko izmijenjen.

Tako će naše svjedočanstvo biti jasno, rječito i djelotvorno, istaknuo je Papa i podsjetio vjernike da 22. veljače Crkva obilježava svetkovinu Katedre sv. Petra. Pozvao je biskupe da asimiliraju taj novi stil Isusova života, koji su nastojali ostvariti apostoli. Krist je Petru povjerio dužnost naučavanja i pastirskog djelovanja kao duhovnom vođi Božjeg naroda. (ika / gk)