Biskupi iz EU traže novu razinu integracije

Neuspjeh monetarne unije također će dovesti u pitanje postignuća zajedničkog tržišta, međutim, ta se jezgra ne smije napustiti, ističe se u dokumentu. Jedinstveno europsko tržište često je kritizirano, navodi kardinal Marx. Ono je, međutim, značajno doprinijelo miru u europskim zemljama, a njihovim građanima omogućilo da mogu uživati slobodu i napredak.

U deklaraciji COMECE-a, koja će biti predstavljena u četvrtak 12. siječnja u Bruxellesu, biskupi EU-a pozivaju na jaču usmjerenost gospodarstva prema općem dobru. Ljudima se ne smije umanjiti njihova uloga proizvođača ili potrošača. Tržište ne smije prodrijeti u sva područja života, a tržišna ograničenja nema dužnost određivati samo države, nego i potrošači.

Europski biskupi zauzimaju se, među ostalim, za bolje zakone i pravila na globalnom financijskom tržištu. Posebnu pozornost trebat će dati nadzoru i regulaciji financijskoga i bankarskog sektora.

Potrebno je i preispitivanje sustava vrijednosti koji služi kao osnova. “Propust je jednostrano usmjereno gospodarstvo čiji je cilj postizanje najvećega mogućeg profita”, pišu biskupi EU. Njihovi zahtjevi su i da se menadžerske plaće usklade s uspjesima u ulaganju i s kreditiranjem i da im se odredi gornja granica.

COMECE poziva na produbljivanje europskog jedinstva. U 19. i 20. stoljeću nacionalne države nisu bile u mogućnosti osigurati trajan mir. Jednako tako ni Europska Unija ne uspijeva svladati izazove na sadašnjoj razini integracije.

EU-biskupi objašnjavaju da bi se u mnogim europskim zemljama mogla otvarati nova radna mjesta kada bi se smanjila davanja i porezi na rad. “Pakt za euro”, na koji su pristale gotovo sve europske države, nudi mogućnost da svaka zemlja slobodno tako uskladi poreznu i socijalnu politiku da postigne što veću pravednost, ističu biskupi.

Oni također preporučuju Europskoj Uniji da više pozornosti posveti obitelji i obrazovnoj politici, a kada se bavi useljenicima da gleda i interese zemalja podrijetla, ali da pazi i na ljudsko dostojanstvo imigranata. COMECE također poziva na takvo uređivanje gospodarstva da prirodni uvjeti za život ostanu zaštićeni. Drugačije se neće moći postići ni konkurentnost ni socijalna pravednost. (ika / gk)