Biskup Šaško predvodio euharistijsko slavlje prigodom završetka VIII. plenarnog vijeća Družbe Kćeri Božje ljubavi

U utorak, 20. rujna 2016., euharistijsko slavlje prigodom završetka VIII. plenarnog vijeća Družbe predvodio je mons. dr. sc. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački uz koncelebraciju prof. dr. sc. fra Ante Crnčevića, profesora liturgike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na početku euharistijskog slavlja biskup Šaško je pozdravio s. Mariu Dulce Adams, vrhovnu glavaricu i sve članice Plenarnog vijeća. Napomenuo je da ovim slavljem želimo zahvaliti za Plenarno vijeće te je istaknuo da su susreti takve vrste uvijek zadivljujući jer nam stavljaju pred oči ljepotu Crkve. Uvodeći u euharistijsko slavlje mons. Šaško je pozvao sudionice Plenarnog vijeća da zahvale Bogu što po ljudskoj suradnji i susretima stvara nova prijateljstva kao i da zahvale za sve primljene darove po kojima mogu biti probuđene kako bi uzmogle probuditi druge. A kako biti budni/probuđeni pokazuju nam sv. Andrija Kim Taegon, prezbiter, Pavao Chong Ha-sang i drugovi, mučenici, čiji spomendan danas slavimo. Biskup Šaško je u svojoj homiliji, nadahnutoj liturgijskim čitanjima spomendana sv. Andrije Kim Taegona, prezbitera, Pavla Chong Ha-sanga i drugova, mučenika, a povezanom s motom (Probudite svijet!) i temom Plenarnog vijeća (Profil onih koje vrše službu autoriteta u Družbi Kćeri Božje ljubavi), izdvojio dvije riječi: profil i autoritet koje je potom detaljno obrazložio. Potaknuo je da molimo na nakanu da u Crkvi osobito oni koji vrše službu autoriteta stave u prvi plan slušanje Božje riječi, da slušaju Gospodina kako bi mogli čuti čovjeka – onoga koji je blizu kao i one koji su daleko. Sestrama je preporučio i da mole za nova zvanja u Crkvi, za sve kojima Gospodin upućuje svoju riječ ne samo da je slušaju, nego da je čuju i slijede. Taj profil osluškivanja Božje riječi i aktivnoga nasljedovanja na poseban su nam način ostavili mučenici, od prvih kršćanskih vremena, pa sve do naših Blaženica – Drinskih mučenica. Nakon euharistijskog slavlja mons. Ivan Šaško i fra Ante Crnčević pridružili su se sudionicama Plenarnog vijeća u blagovaoni Duhovnoga centra.

 

  1. M. Tea Barnjak, FDC