Besplatni Internet u Mariji Bistrici

Općina Marija Bistrica nedavno je realizirala projekt besplatnog interneta na i oko središnjeg trga u Mariji Bistrici. Sada se brojni hodočasnici i turisti, koji se nađu u neposrednoj blizini Trga Pape Ivana Pavla II, ili na samom trgu, besplatno na 2 sata dnevno mogu spojiti na wi-fi mrežu. Pristup je besplatan, promet neograničen, a ograničenje je dva sta dnevno. Kod detekcije mreže pojavljuje se Općina Marija Bistrica, a za sada signal je moguće uhvatiti na trgu i u njegovoj okolici. Riječ je o projektu, kojeg je Općina Marija Bistrica realizirala uz sufinanciranje Ministarstva turizma, a u planu je uskoro i određeno širenje sa novim pristupnim točkama, posebice prema Svetištu MBB-e.