Bernarda Cesar u Županijskom savjetu mladih Krapinsko-zagorske županije

Svestrana ambiciozna marijabistrička umjetnica, 25-godišnja apsolventica arhitekture Bernarda Cesar  izabrana je u članstvo Županijskog savjeta mladih Kzž. Njezinu kandidaturu uputili su Odbor za mladež Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, Vijeće učenika Osnovne škole Marija Bistrica i Udruga Sintoment iz Marije Bistrice u kojoj Bernarda obnaša funkciju predsjednice. Odluku o izboru  13-tero članova Županijskog savjeta mladih  donijela je  Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 7. sjednici održanoj 5. srpnja 2010. godine, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja. Novoosnovani Savjet mladih Kzž imat će savjetodavnu ulogu pri Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije, a njihov rad bit će usmjeren ka općem dobru i interesima od važnosti za lokalnu i širu zajednicu na području društveno-političkog života i djelovanja mladih. Članovi su izabrani na razdoblje od 2 godine.