APOSTOL IVAN


U osami i božjem miru
apokalipsu si pisao,
duboko uronjen u Boga
i nadahnutu
božju misao.

Budućnost crkve
i čovječanstva,
kroz vjekove si gledao
i apokalipsu svoju
u nasljeđe,
crkvi si božjoj predao.

Biblija, knjiga najsvetija
završava apokalipsom
knjigom otkrivenja,
jedino tebi
Kristovom miljeniku,
dana su ova viđenja.

U dubokoj starosti
svoje oči si zaklopio,
i sa čudesnog otoka
Patmosa
u vječnu luku
si uplovio.