Akcija GDCK D. Stubica – 437 darivanja krvi

Akcija GDCK D. Stubica - 437 darivanja krvi

 

Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica protekli tjedan je provodilo jesenski ciklus akcija darivanja krvi, koji je završio u petak u Mariji Bistrici. Ukupno je krv dalo u ovoj akciji 437 osoba, od čega 386 muškaraca i 51 žena. Zbog zdravstvenih razloga odbijene su 64 osoba, a prvi puta krv je dalo 9 osoba, 4 muškarca i 5 žena. U Mariji Bistrici prikupljeno je 94 doza, krv je dalo 88 muškaraca i 6 žena, a nije bilo novih darivatelja. U Stubičkim Toplicama je prikupljeno 30 doza krvi, uz sedmero darivatelja koji su došli ali nisu mogli dati krv zbog zdravstvenih razloga. U Gornjoj Stubici je prikupljeno 68 doza, uz šestoro odbijenih. Prvi put u akciju se uključila Ana Aleksandra Korman. u Donjoj Stubici prikupljeno je 139 doza krvi. Krv su dala 124 muškarca i 15 žena, a zbog zdravstvenih razloga krv nije moglo dati 12 darivatelja. Krunoslav Bival, Karlo Fremec i Nikola Znika krv su dali prvi puta. U Oroslavju darivanju je pristupilo 127 osoba, od kojih je 21 odbijena te je prikupljeno 106 doza krvi. Među darivateljima je bilo 17 žena i 89 muškaraca. Pet osoba, od kojih jedan muškarac i četiri žene na ovoj su akciji po prvi puta dale krv i to Mihael Tuđa, Tajana Falatec, Iva Babić, Josipa Lukina i Valentina Kontak.