Adventski vrmar

U sklopu manifestacije Advent u Marije Bistrice i ove će godine biti postavljena Interaktivna instalacija Bistrički adventski ormar/vrmar, autorice Bernarde Cesar, koja valorizira drvenu igračku ormara i smješta ju u kontekst adventskog kalendara na bistričkom trgu. Ove godine Adventski  vrmar poziva na slanje misli ili poruka za željeni dan Adventa.  Poruke se mogu ostavljati na Zidu facebook stranice Advent u Mariji Bistrici ili u inbox-u, a njihovo objavljivanje započet će 29. studenog i trajati do kraja Adventa. Svaki dan, poruka koja osvoji najviše lajkova na FB stranici Advent u Mariji Bistrici – bit će pročitana u prigodnom dijelu programa Radija Marija Bistrica i osvaja nagradu iznenađenja. Nagrada, koju osigurava Udruga Sintoment, podiže se u prostorijama Radija Marija Bistrica. Također, poruke će se u fizičkom obliku moći razmijeniti u samom vrmaru na bistričkom trgu. Interaktivna instalacija Adventski vrmar komunicira sa posjetiteljima i poziva ih na razmjenu želja i darova koji se skrivaju iza vratašca pojedinog ormarića. Umnažanjem predmetne igračke u predloženom rasteru kalendara, pojedina igračka ormara predstavlja jedan kalendarski dan Adventa. Poleđina Bistričkog adventskog ormara nosi na sebi zrcalo satkano od mnogo manjih zrcala. Ovako postavljeno zrcalo na glavnom bistričkom trgu apstrahira simbolično malo zrcalo bistričkog srca i okrenuto je svim slučajnim ili namjernim prolaznicima da u narednom vremenu došašća i kraja godine – promatrajući svoj odraz u ogledalu, zavire u svoje srce i dušu.