…ABDEL NEGO, MEŠAK, ŠADRAK…

I pjevahu mladići u ognju

a sin Čovječji u peći s njima,

plešu u plamenu svojemu bogu

na zaprepaštenje svim poganima.

 

Peć sam užariti dao, do sedam puta jače,

pa tko vas sada osloboditi može,

Abdel Nego, Mešače, Šadrače.

 

O živ bio kralju, vidjet ćeš čudo

u glas rekoše hrabri mladići,

ako i klonemo u ognju tvome

On će nas spasiti, On će nas podići.

 

I nema Boga kao što je njihov

bezbožni Nabukodonozor reče,

gle….bosi hode po žeravici

a ona je blaga, ona ne peče.