SPORT 27.9_TRČANJE U DEVET KATEGORIJA NASTUPILO 87 TRKAČA I TRKAČICA2