464 tisuće kuna pomoći za sanaciju klizišta

Krapinsko-zagorska županija u proteklom je periodu za sanaciju klizišta i izradu elaborata za sanaciju klizišta zagorskim gradovima i općinama odobrila pomoć u ukupnom iznosu od 464 tisuće kuna. Zbog obilnih kiša i velikih količina otopljenog snijega na području županije nastalo je 500-tinjak klizišta i o odrona, odnosno gotovo da nema općine ili grada u kojem nema takvih šteta, a u velikom dijelu predstavljaju opasnost za stambene i gospodarske objekte ili otežavaju i onemogućavaju promet na nerazvrstanim cestama. Za sanaciju klizišta koja ugrožavaju objekte i ceste sredstva u iznosu od 238.915 kuna raspoređeno je na sedam loklanih jedinica, a među njima pomoć u iznosu od 40 tisuća kuna dobila je i općina Mače, za sanacija klizišta u Velikom Bukovcu, uz nerazvrstanu cestu Šaronji. Izaradu elaborata za sanaciju županija sufinancira sa 225.125 kuna, koje su raspoređene na 10 lokalnih jedinica. Među njima, općina Marija Bistrica dobiva 22.500 kuna za klizište koje ugrožava stambeni objekt na Lazu; općini Mihovljan određeno je 18.750 kuna za klizište na nerazvrstanoj cesti Komorčeci i gradu Zlataru dodijeljeno je 22.500 kuna za elaborat za sanaciju klizišta u ulici Anke Horvat.