26. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak je održana 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Vijeće je donijelo Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica. Odabrana je ponuda ponuditelja “LEUŠTEK“ j.d.o.o., iz Poznanovca. Predmet koncesije je pružanje dimnjačarskih usluga na području Općine Marija Bistrica što podrazumijeva: provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje, kontrola povrata dimnih plinova i ispitivanje emisije plinova, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje u skladu s Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica. Koncesija se daje na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine. Donijeta je i Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Marija Bistrica, a riječ je o maloj promjeni članka 41. koji sada glasi: Davatelj javne usluge je dužan cjenik i postojeće interne akte uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke. Sjednica je održana u Domu kulture u Mariji Bistrici, sukladno epidemiološkim mjerama.