7. biciklijada Selnica-Gusakovec

Marija Bistrica ima 8 biciklističkih ruta te se svake godine u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici održi biciklijada na nekoj od njih, a u mjesecu rujnu tradicionalno se održava biciklijada Selnica- Gusakovec (5 km od Marije Bistrice) u kojoj je napravljena prva biciklistička ruta.  7. biciklijadu Selnica- Gusakovec, 02. rujna organizira Udruga mladih Marija Bistrica. […]