12. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U petak 27. srpnja je održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Prije svega sazvana je zbog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Marija Bistrica za projekt izgradnje Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica. Naime, od 2. kolovoza otvara se mogućnost prijave na mjeru 7.4., na koju će Općina prijaviti izgradnju vrtića. Ovom Odlukom daje se Suglasnost Općini Marija Bistrica za provedbu ulaganja unutar Mjere 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt ”Izgradnja dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica”. Pored ove važne točke, donijeto je još nekoliko odluka. Prihvaćena je Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica. Plan je izradila tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba, a riječ je o nekoliko manjih promjena u dosadašnjem planu. Prihvaćena je i Dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica. Radi se također o manjim promjenama vezanim uz nerazvrstane ceste u naselju Laz Bistrički.